Events

Cardigan Castle

13 Aug 2016

Doors 6:45

Castell Aberteifi | Cardigan Castle

Dydd Sadwrn 13 Awst | Saturday 13 Awst,

Drysau | Doors 6.45yh/pm   £22

Theatr Mwldan and Cardigan Castle are delighted to announce that Only Men Aloud will be performing at Cardigan Castle on Saturday 13 August with doors at 6.45pm.

The Welsh choral phenomenon has gone from strength to strength since they won BBC’s Last Choir Standing in 2008. With hundreds of thousands of album sales, nine UK tours, a Classical Brit Award for Album of the Year, countless TV appearances and several standout live performances including the opening ceremony of the London 2012 Olympic Games, we're delighted to bring Only Men Aloud to Cardigan Castle for the very first time this summer.

Tickets available from and are available to book from Theatr Mwldan’s Box Office on 01239 621200, online or via smart phone at www.mwldan.co.uk

 

Mae Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Only Men Aloud yn perfformio yng Nghastell Aberteifi ar Ddydd Sadwrn 13eg o Awst drysau'n agor am 6.45yh.

Mae’r ffenomen gorawl Gymreig wedi mynd o nerth i nerth ers iddynt ennill Last Choir Standing y BBC yn 2008. Gyda channoedd o filoedd o werthiannau albwm, naw taith o’r DU, Gwobr Brit Clasurol am Albwm y Flwyddyn, ymddangosiadau teledu di-rif a niferoedd o berfformiadau byw penigamp gan gynnwys seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012, mae’n bleser gennym gyflwyno Only Men Aloud i Gastell Aberteifi am y tro cyntaf yr haf hwn.

Tocynnau ar gael i archebu nawr o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan ar 01239 621200, ar-lein neu drwy ffôn clyfar ar www.mwldan.co.uk

BIOGRAPHY

Only Men Aloud

Who are Only Men Aloud?

Only Men Aloud were formed in 2000. The group's aim was to inject some new blood into the Welsh male choir tradition. The group's repertoire is varied and eclectic, from Welsh folksongs and hymns to musicals and opera, from barbershop and swing to pop.

The choir won The BBC's Last Choir Standing in the summer of 2008, and released their debut album shortly afterwards, which went gold in the UK. 

See More